Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik HizmetleriSayfa: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 18   Aşağı git
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #15 - 13 Mart 2007, 07:44

Neden apple ?defrag gibi bir programi disk utilities dosyasinin icinde barindirmaz ki..?

Güzel bir soru? Bu tür pro. kullan?c?lar için olan yaz?l?mlar? farkl? firmalar üretiyor. Belki riskli bir i?lem oldu?u için üretmiyor. Pro kullan?c?lar için gerekli bir yaz?l?md?r. Ho? Apple bildi?im kadar?yla hiç defrag yaz?l?m? üretmedi. (ilk kuruldu?u y?ldan günümüze kadar) (do?as?nda yok galiba)
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #16 - 13 Mart 2007, 09:08

Birde Apple'nin sistemin otomatik olarak fragmantasyonla r? gidermesini ne kadar verimli gördü?üyle ilgilidir. Belki normal ev kullan?c?lar? için bu defragtasyon i?lemi yeterli olabilir.

Fakat sistemin de dahil oldu?u fragmantasyon'u , hdd'nin üzerinde ki verilerin parça pincik olmas?n? MacOS X  sadece belli bir oranda yapabilmektedir .

(malum bootable olan sistem fazla düzenlemez, aç?k ve çal??an uygulamalardan ötürü)
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

eadeniz

 • İleti: 101
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #17 - 13 Mart 2007, 09:17

  Bildi?iniz free defrag yazilimi var mi..?
Kayıtlı
Mac OS X 10.5.8
powerbook  G4 1.67 GHz
iphone 3G  16 GB 3.1

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #18 - 13 Mart 2007, 09:24

Cünkü apple 20MB'tan kücük dosyalari ototmatik defragmantasyon a tabi tutar. Büyük dosyalari da isze birakir.

Tersi de?il miydi?
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #19 - 13 Mart 2007, 11:35

  Bildi?iniz free defrag yazilimi var mi..?
Malesef ?uana kadar hiç ücretsiz defrag yaz?l?m? görmedim. Aramak gerekir. Genelde hep ücretlileri görmü?tüm.

örn.
?Defrag
Tech Tools Pro
Drive Genius
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #20 - 13 Mart 2007, 14:55

Ücretsiz bir Defrag yaz?l?m?na güvenmezdim ben.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #21 - 13 Mart 2007, 14:59

Ücretsiz bir Defrag yaz?l?m?na güvenmezdim ben.

Ücretsiz optimizasyon yaz?l?m?na (Onyx) güveniyoruz ya!.. :D
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #22 - 13 Mart 2007, 15:12

Do?ru. Lakin Disk optimizasyonund an bahsediyorum (bkz. defragmantasyon)
OnyX, sistem optimizasyonuna ili?kin paket unix komutlar?na sahip üstelik rü?tünü ispat etmi? bir yaz?l?m.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #23 - 13 Mart 2007, 16:08

Diskinizdeki fragmantasyonla r? görmeye (görmeye, birle?tirmeye de?il) yarayan ShowVolumeFragmentation 0.80 ad?nda free bir yaz?l?m var, fena da de?il. Defrag'a ihtiyac?n?z var m? yok mu görmek için i?e yar?yor...
Kayıtlı

north

 • İleti: 517
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #24 - 13 Mart 2007, 19:10

Kaz?m abi ellerine sa?l?k, tam a?a??daki soruyu yaz?yordum, birde bakt?m burada varm??. Bo?a gitmesin diye eke koyuyorum, "sörç" etmelerde i?e yarar :P Yaz?n? büyük bir zevkle okuyorum -)


Alıntı
Ana sorumuz, Mac' de sistem bak?m? nas?ld?r.

Unix Linux türevi sistemleri kulland?m. Mesela Linux da??t?mlar?ndan bir ço?unda bir dosyada düzenleme yapt???n?zda hata ile eski halini kaybetmemeniz için isminin yan?nda sonsuz i?areti olan bir kopyas?n? olu?turur. (home dizinini i?aret eden i?aret, klavyemde göremedim, bu yüztden yazamad?m buraya) Zamanla bunlar ?i?erek ciddi bir alan kapl?yor. Veya bir web projesi üzerindeyseniz, istemedi?iniz gereksiz dosyalar? da görebiliyorsunuz web dizinde. Ho? olmuyor. Bazen /var ve /opt dizinleri alt?n? da kontrol etmeniz gerekiyor. Mac de bunlara çok benziyor sistem olarak. Unix Linux FreeBSD de de "." ile ba?layanlar? kullan?c?lar standartta göremez, sistem dosyas?d?r. Bu özellik Mac e de FreeBSD den miras kalm?? olsa gerek.
Windowsda me?hur registry, temp, vs.. vs.. ?i?meleri gibi..

Asl?nda bu soru ?urdan akl?ma geldi. Bir .zip dosyas?n? windowsda açt?m içerisinde program_ismi.ap p bir dosya ve yan?nda .program_ismi diye bir klasör vard?. Ben bu dosyaya Mac de çift t?klay?p masaüstüme açt?m diyelim. Ben .program_ismi klasörünü göremiyorum. program_ismi.ap p dosyas?n? tut sürükle ile Applications klasörüme att?m, peki benim di?er . ile ba?layan sistem dosyalar?m nereye gitti ?

Program kurulumlar?, kald?rma i?lemleri, gibi durumlarda sistemde hangi dizinlerde ne gibi de?i?iklikler olur? Sistemi nas?l stabil tutar?z ?
Kayıtlı
 Mac Book Pro[/url] mu ? Emin misin[/url] ?


Fakir Mac kullan?c?s? tornavidayla gezermi? -P Hangi atan?n sözü bilmiyorum -P

akman onursoy

 • ?stanbul do?umlu, ya?? oldukça ileri, ATATÜRK sevg
 • İleti: 42
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #25 - 18 Mart 2007, 17:28

Say?n Ta?k?n, Makalenizi zevkle okudum. Tabii, benim gibi çok acemiler için, çok ö?retici, bilgilendirici bir makale. Eminim benim gibi çok kimse de faydalanacakt?r, ellerinize sa?l?k.
Esasen size benzer sorunlarla daha evvel de yazm??t?m ve ald???m cevaplarla hem dertlerimi hallettim, hem de çok ?ey ö?rendim. Fakat hayat bir okul, ö?renmekte devaml? bir olay. Tekrar ellerinize sa?l?k, keyboard' unuza kuvvet derim. 
Kayıtlı
akman

north

 • İleti: 517
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #26 - 24 Mart 2007, 16:32

Kaz?m abi yaz?n? ?imdi tam olarak okuyabilme f?rsat? buldum.
Bir kaç bi?ey sormak istiyorum.
Sistemin dizin yap?s? tam olarak nedir? Bunu detaylar?yla aç?klayan türkçe veya ingilizce döküman var m? ?

Bildi?imiz BSD yap?s?ndan OSX in fark? nedir. Örne?in bir program kurduk. Ben kurulum yaparken .app dosyas?n? direkt Applications klasörüne tut sürükle ile at?yorum. Bu dizine san?r?m yazma hakk?m var. Peki ben Super User olmadan bu dizine yaz?yorsam Super User nerede kal?yor ? Benim user dizinimde (/Users/north) Applications klasörü bulunmuyor.

drwx------    3 north  north    102 Mar 24 16:07 .Trash
-rw-------    1 north  north   3436 Mar 24 15:37 .bash_history
-rwxr-----    1 north  north    177 Feb 28 14:52 .login
-rwxr-----    1 north  north    181 Feb 28 14:52 .profile
drwx------    3 north  north    102 Feb 28 20:43 .ssh
drwxr-xr-x    4 north  north    136 Feb 28 06:01 .vnc

gibi dosyalar?n ne oldu?unu, görevlerini biliyorum. Fakat mesela a?da bir dizin içerisinde çal???rken, içerisine birden fazla . (nokta) ile ba?layan dosya at?yor. Bunlar ne i?e yar?yor, otomatik olarak i?im bitti?inde temizlenmesini nas?l sa?lar?m?

Benim kütüphane dosyalar?m /Users/north/Library/ alt?nda bulunuyor ise /Library dizini alt?ndaki kütüphane dosyalar? ne için?

Mac'cilerin automator dedi?i scriptler san?r?m bildi?imiz cron rule'leri. (Veya yanl?? biliyorum) Benim haz?r cron rule'lerim var, bunlar? direkt sisteme girebilirmiyim ?

Bir program kurulurken sisteme nas?l yerle?iyor ? Program haz?r derlenmi? paketler halindemidir, yoksa /usr /Library gibi dizinlere da??l?r m? ? Program kurulumunun mant??? nedir? Kald?r?rken .app dosyas?n? sildikten sonra /Users/north alt?ndan sistem dosyalar?n? el iletemizlemem, program? tamamen kal?nt?s?z bir ?ekilde sistemden silmeme yeterli olur mu?

Sorum çok valla -) K?saca sistemi tan?mak istiyorum. Döküman var m? elinde ? Veya anlatabilir misin?
Kayıtlı
 Mac Book Pro[/url] mu ? Emin misin[/url] ?


Fakir Mac kullan?c?s? tornavidayla gezermi? -P Hangi atan?n sözü bilmiyorum -P

north

 • İleti: 517
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #27 - 24 Mart 2007, 16:39

Bir?ey unutmu?um,
?imdi .app dosyas? dosya de?il asl?nda, bir dizin de?il mi? Hepsinin içerisinde .app/Contents diye bir klasör, ve bu klasör alt?nda bulunuyor tüm program dosyalar? ? Bu klasördeki PkgInfo dosyas? çal??an dosya. Bunu tetikleyen dosya Info.plist dosyas?m?d?r?

E?er böyle ise Photoshop bu ?ekilde de?il. Bunun yap?s?, mant??? nedir?
Kayıtlı
 Mac Book Pro[/url] mu ? Emin misin[/url] ?


Fakir Mac kullan?c?s? tornavidayla gezermi? -P Hangi atan?n sözü bilmiyorum -P

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #28 - 24 Mart 2007, 16:42

Bu ba?l?klar? sistem optimizasyonu d???nda Mac OS X bölümüne ayr?ca açsan? ?u an ç?kmak üzereyim, cevap hakk?m? ak?ama kullan?r?m art?k, konu uzun. :)
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

north

 • İleti: 517
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #29 - 24 Mart 2007, 16:46

Tamam abi -)
Kayıtlı
 Mac Book Pro[/url] mu ? Emin misin[/url] ?


Fakir Mac kullan?c?s? tornavidayla gezermi? -P Hangi atan?n sözü bilmiyorum -P
Sayfa: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 18   Yukarı git
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri