Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik HizmetleriSayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 18   Aşağı git
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #45 - 22 Mayıs 2007, 14:51

:)

OnyX, ?Defrag ve bunlar?n türevlerinden olan yaz?l?mlar sorun ç?kartabilir. Nas?l görünü?te basit bir bademcik ameliyat? olan ki?inin ameliyattan ç?kamamas? gibi bir?eydir.

Bu komutlar? uygularken yaz?l?m donarsa, çökerse, elektrik kesilirse fi?i ç?kar?l?rsa içinde ki veriler zarar görür. Zarar görme nedenide i?lenen verilerin yerine yaz?lamamas?d?r. (ram, hdd ve cpu bermuda üçgeninde kalan veriler)

Baz? yaz?l?mlar hdd'yi a??r? kullanarak (defrag yaz?l?mlar? ve kopyalama yaz?l?mlar?) ?s?nmas?n? sa?larlar. ?yi havalanamayan ve adi marka olan hdd'lerin boardlar? yanabilir. Riskler bunun gibi s?ralanabilir.

PC'de Norton Ghost kullan?l?rken hdd'nin boardunda ki çip a??r? ?s?dan patlad?.

Bu riskler bellidir ve tüm kötü ?artlar birle?ti?inde kar???n?za ç?kar.

Ben bu riskleri gözönüne alarak sürekli bahsi geçen yaz?l?mlar? kullan?yorum. Bu arada ony x yaz?l?m? benide vurmu?tu. Ama hala kullan?yorum. (çünkü sorun yaz?l?mdan de?il, sistemin o an donmas?ndan ibaretti)

Ben gönül rahatl???yla kullan?yorum.
« Son Düzenleme: 22 Mayıs 2007, 14:53 Gönderen: Cahil »
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #46 - 22 Mayıs 2007, 15:01

Eniyile?tirme herhangi bir zarar vermez. ??lem devam ederken güç kesintisi gibi bir durumda bir ?ey olur mu bilmem.
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #47 - 22 Mayıs 2007, 15:11

HDD felan yanar dediniz korktum ?imdi.

Böyle bir durumda garanti d???na ç?kar m? HDD ?
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #48 - 22 Mayıs 2007, 15:13

Yok can?m HD yanmas? gibi bir ?ey olmaz ben de belli aral?klarla çal??t?r?yorum Onyx'i. ?imdiye kadar hiç bir problem olmad??? gibi sistemin çal??mas?n? da daha kararl? hale getiriyor.
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #49 - 22 Mayıs 2007, 15:18

HDD felan yanar dediniz korktum ?imdi.

Böyle bir durumda garanti d???na ç?kar m? HDD ?

Sadece OnyX tek ba??na bunu ba?aramaz. (bu olay?n olabilmesi için hdd'nizin ilgili yaz?l?mlar ile en az 2 saat kullan?lmas?)

E?er hdd'nin board'u yanarsa garanti içi say?lmas? gerekir. Kullan?c?n?n donan?ma  müdahele ?ans? yoktur. Hdd yanma olay?n? ben PC 'de ya?ad?m. Mac'lerde ya?amad?m. Ghost yedekleme yaz?l?m? kullan?rken yanm??t?. (riski belirtmek için yazm??t?m)

Zaten tüm Pro yaz?l?mlar kullan?c?lara böyle riskleri bildirir ve önemli verilerinizi yedeklemenizi tavsiye etmektedir.

Öncelikle Disk ?zlencesiyle hdd'nize repair disk komutunu uygulat?n.
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #50 - 22 Mayıs 2007, 15:27

HDD yakma, chip patlatma gibi ?eyler Cahil arkada??m?z?n tekelinde olan özel yetenekler  :P

Ama bu i?lemler s?ras?nda, bilgisayar? fi?ten çekme, eletrik kesilmesi ya da benzer olaylar, veri kayb? için ciddi risklerdir.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #51 - 22 Mayıs 2007, 16:55

Sadece OnyX tek ba??na bunu ba?aramaz. (bu olay?n olabilmesi için hdd'nizin ilgili yaz?l?mlar ile en az 2 saat kullan?lmas?)

E?er hdd'nin board'u yanarsa garanti içi say?lmas? gerekir. Kullan?c?n?n donan?ma  müdahele ?ans? yoktur. Hdd yanma olay?n? ben PC 'de ya?ad?m. Mac'lerde ya?amad?m. Ghost yedekleme yaz?l?m? kullan?rken yanm??t?. (riski belirtmek için yazm??t?m)

Zaten tüm Pro yaz?l?mlar kullan?c?lara böyle riskleri bildirir ve önemli verilerinizi yedeklemenizi tavsiye etmektedir.

Öncelikle Disk ?zlencesiyle hdd'nize repair disk komutunu uygulat?n.

Repair disk yapt?m hatta yükleme CD'sinden aç?p yapt?m.?zinleri de onard?m.Bir ?ey olmad? hala ayn?.?imdide en iyile?tir'i deneyece?im umar?m olur.
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #52 - 22 Mayıs 2007, 16:59

Sistem Optimizasyonu s?ras?nda ne board yanar, ne HD'ye bir?ey olur. Cahil i?te konu?uyor  :D
Kayıtlı

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #53 - 22 Mayıs 2007, 17:01

Eniyile?tir yapt?m ama fark eden bir ?ey olmad?.Sistem hala geç aç?l?yor.?lk ald???mda çok h?zl? aç?l?yordu vay be demi?tim hatta.Ama ?u XP çöktükten ve ben onu sildikten sonra çok yava?lad? aç?l???.Defrag da yapamad?m.Ne yapacam ?imdi.
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #54 - 22 Mayıs 2007, 17:15

Sistem Optimizasyonu s?ras?nda ne board yanar, ne HD'ye bir?ey olur. Cahil i?te konu?uyor  :D
:D

Hdd'nin board? yani kart?ndan bahsetmi?tim. Sistem optimizasyonund a elbette olacak diye bir?ey yok. Ama hiç sorun ç?kmaz k?sm?na kar??y?m. Böyle riskler elbette var. Bu güne kadar ?ükür ki Mac'te kar??la?mad?m.

Ho?, Mac'te OnyX yaparken birde farkl? bir Mac'te fragmantasyonla r? düzeltirken Mac'in uzun süre yan?t vermemesinden (saatlerce) dolay? zorunlu olarak kapatm??t?m. Bundan dolay? veri kaybetmi?tim. Ups kullanm?yorsan?z zaten elektirik kesintisi ya?ad???n?zda otomatik olarak %50 verileriniz bozulacakt?r.


Arabaya binerek ölümlü kaza yapmamak, yap?lan istatistiklere göre RUS RULET'i oynay?p ya?amaktan daha zormu?.
« Son Düzenleme: 22 Mayıs 2007, 17:18 Gönderen: Cahil »
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #55 - 22 Mayıs 2007, 17:53

Eniyile?tir yapt?m ama fark eden bir ?ey olmad?.Sistem hala geç aç?l?yor.?lk ald???mda çok h?zl? aç?l?yordu vay be demi?tim hatta.Ama ?u XP çöktükten ve ben onu sildikten sonra çok yava?lad? aç?l???.Defrag da yapamad?m.Ne yapacam ?imdi.

Yeni kullan?c? aç?n, kendisini admin tayin edin ve bilgisayar?n bu kullan?c?dan ba?lamas?n? sa?lay?n. Yine yava?l?k varsa at?n camdan gitsin  :P
Kayıtlı

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #56 - 22 Mayıs 2007, 18:00

Di?er kullan?c? ne olacak ? Her seferinde böyle çözülüyorsa ne gerek var ki defragd?r izinlerid düzenlemedir.
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #57 - 22 Mayıs 2007, 18:08

Di?er kullan?c? ne olacak ? Her seferinde böyle çözülüyorsa ne gerek var ki defragd?r izinlerid düzenlemedir.

Problemin kayna?? kullan?c? hesab?n?z?n ar?zalanmas? olabilir. Burada maksat bunu anlamak. E?er öyleyse yeni kullan?c?ya ta??n?p eskisini silmek 10 dk sürmez.
Kayıtlı

mehmetkaya

 • İleti: 10
SORU Sistem Optimizasyonu
Cevap #58 - 25 Haziran 2007, 11:00

Merhaba

McBook kullan?yorum.. 10.4.8 yüklü sistem olarak. Sat?nald?ktan sonra sözle?me vb. yaz?l? metinleri gözden geçirdim. Ben sistemin yeni versiyonlar?n?n otomatik yükselece?ini zannediyordum. Ancak, 4.10'a bir türlü beceremedim.

Atlad???m bir?ey oldu?una eminim ama nedir tam anlamad?m.

Her yeni versiyonu sat?nalmak zorunda m?y?z, benim ayarlar?mda m? bir de?i?iklik yapmam laz?m.

Yaz?l?m güncelle taramas?nda da sadece itunes görüntüleniyor. di?er hiçbir yaz?l?m (mesela safari 3!!) gelmiyor. Zaten safari 3 de en az 4.9 gerekli oldu?u uyar?s? var.

Yard?mc? olursan?z sevinirim

selamlar.

Kayıtlı

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: SORU Sistem Optimizasyonu
Cevap #59 - 25 Haziran 2007, 11:15

Merhaba

McBook kullan?yorum.. 10.4.8 yüklü sistem olarak. Sat?nald?ktan sonra sözle?me vb. yaz?l? metinleri gözden geçirdim. Ben sistemin yeni versiyonlar?n?n otomatik yükselece?ini zannediyordum. Ancak, 4.10'a bir türlü beceremedim.

Atlad???m bir?ey oldu?una eminim ama nedir tam anlamad?m.

Her yeni versiyonu sat?nalmak zorunda m?y?z, benim ayarlar?mda m? bir de?i?iklik yapmam laz?m.

Yaz?l?m güncelle taramas?nda da sadece itunes görüntüleniyor. di?er hiçbir yaz?l?m (mesela safari 3!!) gelmiyor. Zaten safari 3 de en az 4.9 gerekli oldu?u uyar?s? var.

Yard?mc? olursan?z sevinirim

selamlar.

Sistemin ?ngilizce mi, Türkçe mi?
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011
 

+ Hızlı Yanıt

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.
Kullanıcı Adı: E-Posta:

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri