Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik HizmetleriSayfa: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 18   Aşağı git
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

humru

 • İleti: 156
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #75 - 29 Eylül 2007, 15:03

Sanki bir kullan?c? "sistem güncellemesi sonras?nda, bu problem kendili?inden düzeldi" demi?ti. Öyle hat?rl?yorum.

Güncellenecek hiçbir ?ey bulam?yorum. Peki programlar?m sakl? kalmak üzere yeniden kurulum yap?labildi?ine ili?kin bir ?eyler okudu?umu hat?rl?yorum. Bu durumda kurulum s?ras?nda hangi seçene?i i?aretlemeliyim.

Te?ekkürler.
Kayıtlı
ASUS F3Sc SANTAROSA-Lion 10.7.1
Intel Core 2 Duo T7300
Attansic L1 Gigabit Ethernet
GeForce 8400M G (512 MB)
Realtek ALC660

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #76 - 29 Eylül 2007, 15:13

Güncellenecek hiçbir ?ey bulam?yorum. Peki programlar?m sakl? kalmak üzere yeniden kurulum yap?labildi?ine ili?kin bir ?eyler okudu?umu hat?rl?yorum. Bu durumda kurulum s?ras?nda hangi seçene?i i?aretlemeliyim.

Te?ekkürler.

Archive&install. Eski programlar?, dosyalar? vs. bir klasöre toplay?p, yeni cillop gibi sistem kuruyor. Sonra eski klasörü i?in bitince silebiliyorsun.
Yaln?z bu kurulumu ben hiç yapmad?m ama sonuçta kurulum için Hard diskinde Tiger'?n ihtiyac? olan 5 ile 10 GB aras? bir bo?lu?a ihtiyac?n var.
Sen uygulamaya ba?lamadan önce Archive&install yapm?? birinin bilgilendirmesi ni bekle.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

Ufk

 • İleti: 93
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #77 - 29 Eylül 2007, 17:19

Bilgisayar? sistem dvd sinden ba?latt?ktan sonra dil secenegini seciyorsunuz. Devam?nda sizden hangi harddiske yükleme yapmak istediginizi soracakt?r siz sistem yüklü diskinizi sectikten sonra diskin üzerinde ünlem i?areti belirecektir. diski sectikten sonra alt k?s?mda "options" secenegini göreceksiniz options'a t?klad?ktan sonra gelen pencerden archive&install ve hemen alt gurubundanki ayarlar?m? sakla secenegini secerek ok t?kl?yorsuunuz. sectiginiz diskin üzerinde ye?il ok belirecek ve sistem yükleme i?lemine devam edeceksiniz bundan sonras? sadece continue demeniz yeterli olacak. sistem yüklendikten sonra harddiskinizde previous system diye bir klasör olu?turacak eski sistem yedeginiz orada bulunuyor ama oradan sizin i?inize yarayacak bir?ey olacag?n? zannetmiyorum zaten sizin istediginiz her?ey korunmu? ve ayarlar düzgün bir ?ekilde gelecektir. ?imdiden kolay gelsin..
Kayıtlı
Powerbook 1.67 GHZ

humru

 • İleti: 156
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #78 - 29 Eylül 2007, 21:35

De?erli arkada?lar cevaplar?n?z için çok te?ekkür ediyorum. Biraz sonra eyleme geçece?im ancak çok önemli bir sorum daha var.

Bölümümü yeniden boyutland?rmam mümkün müdür? Yani xp kurulu taraftan yontup macos kurulu bölüme eklemek istiyorum, ancak xp de bozulmamal?.

Fikri olan var m?d?r?
Kayıtlı
ASUS F3Sc SANTAROSA-Lion 10.7.1
Intel Core 2 Duo T7300
Attansic L1 Gigabit Ethernet
GeForce 8400M G (512 MB)
Realtek ALC660

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #79 - 29 Eylül 2007, 21:39

Sistem optimizasyonu konusuna bir madde daha eklemek gerekiyor..
DiskUtility (Disk ?zlencesi) yaz?l?m?, Verify/Repair Disk Permissions (Disk izinlerini do?rula / onar) komutuna tepki vermiyorsa, sebebi, Library > Receipts klasörü içerisinde yer alan "BaseSystem.pkg" ve/veya "Essentials.pkg" dosyalar?n?n silinmi? olmas?d?r. Sizinle ayn? versiyon sistem kullanan ba?ka bir kullan?c?dan temin edece?iniz bu dosyay? yerine koydu?unuzda problem ortadan kalkar.
Kayıtlı

humru

 • İleti: 156
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #80 - 29 Eylül 2007, 22:14

Sistem optimizasyonu konusuna bir madde daha eklemek gerekiyor..
DiskUtility (Disk ?zlencesi) yaz?l?m?, Verify/Repair Disk Permissions (Disk izinlerini do?rula / onar) komutuna tepki vermiyorsa, sebebi, Library > Receipts klasörü içerisinde yer alan "BaseSystem.pkg" ve/veya "Essentials.pkg" dosyalar?n?n silinmi? olmas?d?r. Sizinle ayn? versiyon sistem kullanan ba?ka bir kullan?c?dan temin edece?iniz bu dosyay? yerine koydu?unuzda problem ortadan kalkar.


Çevremde macos kullanan olmad??? gibi tan?yan da yok. ;D
Kayıtlı
ASUS F3Sc SANTAROSA-Lion 10.7.1
Intel Core 2 Duo T7300
Attansic L1 Gigabit Ethernet
GeForce 8400M G (512 MB)
Realtek ALC660

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #81 - 29 Eylül 2007, 22:29

Ahaliye seslendim zaten, özellikle sana söylemedim :)
Kayıtlı

humru

 • İleti: 156
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #82 - 30 Eylül 2007, 01:41

"BaseSystem.pkg" vard?. Ona ra?men internetten buldu?um ba?ka bir "BaseSystem.pkg"  dosyas?yla de?i?tirdim, (buna bas?nca ne oluyor acaba, türünde bir çocuk mant???yla) ?imdi hiç olmad?. >:(
Kayıtlı
ASUS F3Sc SANTAROSA-Lion 10.7.1
Intel Core 2 Duo T7300
Attansic L1 Gigabit Ethernet
GeForce 8400M G (512 MB)
Realtek ALC660

humru

 • İleti: 156
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #83 - 30 Eylül 2007, 02:47

Ne yapt?ysam art?k çift t?klay?nca dosyalar aç?lm?yor. Farede sa? tu?yal?p aç demek zorunda kal?yorum.

Ar?ivleyip kurmay? denedim. lakin benim sürümümde (for pc) böyle bir seçenek yok ne yaz?k ki. :(
Kayıtlı
ASUS F3Sc SANTAROSA-Lion 10.7.1
Intel Core 2 Duo T7300
Attansic L1 Gigabit Ethernet
GeForce 8400M G (512 MB)
Realtek ALC660

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #84 - 30 Eylül 2007, 12:37

"BaseSystem.pkg" vard?. Ona ra?men internetten buldu?um ba?ka bir "BaseSystem.pkg"  dosyas?yla de?i?tirdim, (buna bas?nca ne oluyor acaba, türünde bir çocuk mant???yla) ?imdi hiç olmad?. >:(

Orjinal dosyay? niye silersin a o?ul!  :o ?imdi hiç olmad? dedi?in nedir?
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #85 - 30 Eylül 2007, 12:39

Alıntı
Ne yapt?ysam art?k çift t?klay?nca dosyalar aç?lm?yor. Farede sa? tu?yal?p aç demek zorunda kal?yorum.

Sistem referans ayarlar?ndan Keyboard&Mouse > Mouse > Double Click Speed ayar?n? Fast'a do?ru yakla?t?r. Bendeki ayar, sondan bir önceki dilimde.
Kayıtlı

humru

 • İleti: 156
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #86 - 30 Eylül 2007, 13:14

Sistem referans ayarlar?ndan Keyboard&Mouse > Mouse > Double Click Speed ayar?n? Fast'a do?ru yakla?t?r. Bendeki ayar, sondan bir önceki dilimde.

Dermans?n Mare?al :D
Kayıtlı
ASUS F3Sc SANTAROSA-Lion 10.7.1
Intel Core 2 Duo T7300
Attansic L1 Gigabit Ethernet
GeForce 8400M G (512 MB)
Realtek ALC660

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #87 - 30 Eylül 2007, 13:29

Sistem referans ayarlar?ndan

Yahu sistem tercihleri demek çok mu zor? Sen böyle yaparsan cemaat ne yapacak ey mare?al ;D
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #88 - 30 Eylül 2007, 14:09

Sistem tercihleri demek çok kolay da, referans deyince Ing. sistemde komutun yerine de gönderme oluyor. Filhakika; System Preferences demeliydim ;D
Kayıtlı

humru

 • İleti: 156
Ynt: Sistem Optimizasyonu
Cevap #89 - 30 Eylül 2007, 21:59

?ki defad?r üst üste "Bilgisayar?n?z? kapatmal?, yeniden ba?latmal?s?n?z* gibisinde siyah bir pencerede uyar? ç?k?yor  ve bilgisayar donuyor.

Nedir ve nedendir acep?
Kayıtlı
ASUS F3Sc SANTAROSA-Lion 10.7.1
Intel Core 2 Duo T7300
Attansic L1 Gigabit Ethernet
GeForce 8400M G (512 MB)
Realtek ALC660
Sayfa: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 18   Yukarı git
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri